tisdag 10 januari 2017

Lite ditt och datt

Jag gjorde ett enkelt fotmontage med de isbrytare/bogserbåtar som ser till at vi har trafik i hamnen året runt. Jag tog också med POLAR EXPLORER eftersom den syns då och då vid Fabrikskajen. Bilden kanske inte är exakt skalenlig men stämmer ganska bra. Naturligtvis kostar en större båt mer/timme än en mindre så det jobb VIKINGEN gör så länge den kan sparar in en hel del pengar för hamnen/BillerudKorsnäs.
Som de flesta vet sköter Luleå Bogserbåts AB's VALKYRIA hamnisbrytningen i  vinter. LBAB har tre bogserbåtar som ska betjäna tre hamnar. VICTORIA i Piteå, VALKYRIA i Karlsborg och VISCARIA i Luleå. Det händer då och då att det krävs två bogserbåtar för att ta in större fartyg till Luleå. I vanliga fall tror jag att VICTORIA kör upp från Piteå för att hjälpa till. Förra veckan körde det ihop sig så VALKYRIA var tvungen att åka ned från Karlsborg till Luleå för assistansen. Det var då ALE var på väg tillbaka till Holmsund efter den korta visiten i Karlsborg. På väg ut stötte de på en stampisvall som var ganska svårforcerad för ALE. Med gemensamma krafter tog de sig i alla fall igenom vallen. Frågan är ju om VALKYRIA hade tagit sig till Luleå utan ALE. Det kanske hade gått att leja POLAR EXPLORER :-)

Det är lite sårbart att bara ha tre bogserare för tre hamnar. Det får inte bli något större haveri på någon av dem. Då blir det problem i någon hamn. Kvällen 2012-04-04 såg det mörkt ut, maskinproblem på VALKYRIA, GOOTEBORG skulle ut nästa dag och på samma resa skulle FJORDSTRAUM lastad med lut tas in.

Ett topplock skulle bytas men en avdragen bult ställde till problem med bytet. Det fanns en plan att leja in isbrytaren ALE för uppdraget.  Glädjen var stor när Chief Malmström meddelade sent på kvällen att han fixat motorn. Den felaktiga toppen ligger på golvet och den nya på plats


Motorn spann som en katt när Leif drog igång maskineriet

Sen gick allt tio gånger bättre än tåget. GOOTEBORG kom ut och FJORDSTRAUM in. De möttes vid Vålmen

LBAB har planer på att köpa en ny båt. Det hänger väl lite ihop med det planerade muddringsprojektet i Luleå.  Det jag har hört är att det är beställt en design av båten, sen återstår beställning av bygget så den är nog några år bort. Sen är ju frågan om LBAB kommer att behålla de tre båtar de har idag eller om man avyttrar en när den nya kommer. Det ju inte heller säkert att det blir LBAB som assisterar i Karlsborg efter att nuvarande kontrakt löper ut. Det blir väl en ny upphandling då.

Det har varit en del diskussioner om de isrännor POLAR EXPLORER bryter upp för turisttrafiken. Jag har kollat några resor och då har de kört samma rutt. Vid några tillfällen har de varit in till Fabrikskajen men har då gått i farleden ut från Axelsvik fram till farleden in till Karlsborg och sen gått in i den till kaj. Så här har det sett ut de senaste turerna. 


fredag 6 januari 2017

Finbesök i hamnen

Idag förmiddags kom ALE in en sväng till Karlsborg. Det är väl 5-6 år sen sist ALE var in. Det är nog första gången sen ombyggnaden av kajen.Ljuset gjorde så färgen på vattnet växlade från rött till guld

Det såg ut som att de fixade en grön boj när de låg vid kaj

Strax före tolv drog dom iväg igenALE stannade till vid boj Nr 3 så det kanske var den de repade och sjösatte


Efter ett par timmar kom hon in igen och som det ser ut förtöjd vid kaj för natten

fredag 30 december 2016

Trafik i hamnen år 2016

Trafiken i hamnen blev i stort sett lika som 2015. Antalet anlöp var några färre än 2015


Godsomsättningen ökade något och landade på ca 252.000 ton

Mixen ser ut i stort sett som tidigare år. Massan står för ca 70 % av godsomsättningen


När Karl-Axel Bergström sålde in konceptet med att enbart satsa på fabrikskajen så visade han inför Kf 2012-04-16  siffror på hur godsomsättningen och därmed intäkterna förväntades bli under de första fem åren. 

År 1 skulle godsomsättningen bli 267.000 ton.. Inom fem år skulle man vara uppe i 342.000 ton.

Detta var då baserat på, som Karl-Axel sa, en prognos från Billerud. Det var väl inte så många förutom de som skulle besluta som trodde på de siffrorna men Kf köpte budskapet rakt av och röstade för en nedläggning av Sågkajen. 

Det var i och för sig tur att Kf beviljade lånet på 23 miljoner för utan de pengarna hade hela muddringsprojektet slutat med ett totalt fiasko.

Vi har nu sett facit, för att komma upp till de siffrorna krävs nog att det mesta av pappret skeppas ut över kaj från Karlsborg. En hel del av pappret skickas med båt från Kemi och Haraholmen. De har linjetrafik med fasta avgångar varje vecka till strategiska hamnar på kontinenten.

Hamnbolaget försökte få nya kunder till hamnen men tyvärr stupade de flesta på de besvärliga transportvägarna till kajen och bristen på lagringsytor. Vi får hoppas KIAB har bättre lycka med att ragga nya kunder

KIAB som tog över ansvaret för hamnen vid fusionen med Kalix Hamn säger i årsredovisningen för 2015 följande

"När det gäller hamnverksamheten skulle den behöva generera ett högre överskott än den gjorde 2015 för att täcka upp för framtida investeringar. För att lyckas med det skulle det behövas nya affärer vilket vi aktivt arbetar med. Hamnens utformning är dock en försvårande faktor."

Hamnen intäkter består av två delar, dels en varuavgift som baseras på mängden gods som hanteras och dels en fartygsavgift baserad på fartygens bruttoton. Som det framgår av diagrammet ovan har godsomsättningen ökat marginellt men ser man på diagrammet nedan har bruttotonnen minskat så jag antar att resultatet för 2016 blir ungefär som 2015.


Vi får hoppas att det i alla fall blir pengar över till att montera upp de sektioner av Kalix Hamnskylten som blåst ned för ett år sen. 

Tittar man på fartygsstorleken så har den minskat något. Det kan delvis bero på att förra året kom det in en 12.000 tonnare med transformatorn till Vattenfall som drog upp medel DWT lite men det har också varit färre 9000 tonnare in under året.


Största båt in under 2016 var MOEZELBORG med en dödvikt på 9200 ton och LOA 135 meter

 
Även om MOEZELBORG var störst var hon inte längst. MARIETJE NORA är 136 meter.

Årets minsta båt tonnagemässigt var YVONNE 90 meter lång och en dödvikt på 3350 ton

Årets kortaste båt var Saimakanalbåten ELKE W 83 meter och 3562 DWT

KIAB kanske skulle ha fått en del intäkter från POLAR EXPLORER om turisttrafiken utgått från Sågverkskajen som var huvudspåret från början. Den uteblivna muddringen till Sågkajen satte stopp för de planerna. Nu blev det som bekant BillerudKorsnäs oljekaj i Axelsvik som blev "hemmahamn" för POLAR EXPLORER. När man nu sett ett antal resor så kanske det borde ha varit huvudspåret från början. 

fredag 23 december 2016

Turisttrafik i Karlsborg, del 4, Premiär för POLAR EXPLORER

Då var det äntligen dags för POLAR EXPLORER (PE) att ta över trafiken. Fartyget flaggades om från Bahamas till Svenskflagg och då krävdes det att bl.a stabilitetscertifikatet "försvenskades. För att utfärda ett stabilitetscertifikat krävs det att båten vägs först. Om vikten inte avviker för mycket från senaste vägning gäller tidigare stabilitetscertifikat annars måste man gör ett krängningsprov.


Det är gjort en del förändringar/ombyggnader för att anpassa PE till passagerartrafik. Vid en fvägning som MarinGroup gjorde för någon vecka sen visade det sig att båten vägde ca 0,5% för mycket för att certifikaten skulle gälla. Egenvikten för PE är ca 2100 ton så det var ca 10,5 ton. När man väger en båt är det fartygets egenvikt som kontrolleras

"Förbrukningsmaterial så som bränsle, färskvatten, ballastvatten, proviant, förråd m.m. räknas inte in i egenvikten och inte heller fartygets last, passagerare och besättning inklusive deras tillhörigheter. Egenvikten är alltså det tomma fartygets vikt."

Vid en ny kontroll visade det sig att man glömt att räkna bort vikten av vattnet i en 11 m3 sprinklertank. Räknade man bort den vikten också så klarade PE gränsen och kan använda de tidigare stabilitetscertifikatet.

Det fanns en plan på att utföra krängningsprov om det skulle krävas. Tanken var att lasta ombord en 12 tons grävmaskin, vilket motsvarar vikten av passagerarna ombord, som kunde flyttas från centerlinje ut till sidorna. Det är nog ingen som tror att PE med DWT på nästan 1800 ton inte skulle ha klarat det provet men det hade kostat tid och pengar.

I går var PE ute på en informationsresa tillsammans med lots för att kvalificera sig för lotsdispens, d.v.s. gå i farleden in till Karlsborg/Axelsvik utan lots. PE besökte bl.a. Fabrikskajen


Idag, dagen före Julafton, var det då dags för POLAR EXPLORER att gå ut med turister. Besättningen kommer säkert att variera men enligt de uppgifter jag fått ser det ut så här just nu

Skeppare Kenneth Hermansson från Seskarö.
Styrman Arne Larsson Västervik
Chief Gintrs Lettland ,
2:e maskinist Andrei Polen,
Matros Marcus Bergström (brukar styra STELLA MARINA i Luleå
Matros Viktor Brännmark Kalix
Rune Bäckman Kalix

Sen finns det naturligtvis flera andra som jobbar på båten utan att ingå i besättningen

Två unga Kalixföretagare som insett att kommer inte turisterna till dig får du gå till turisterna. Bägge jobbar på PE samtidigt som de driver eget eventföretag. Det gäller i turistbranschen att skaffa kontakter och bygga nätverk. Hoppas det lyckas för dem

De hade ställt upp ett antal snöskotrar som väckte stort intresse hos turisterna. Det blev en hel del mobilfoton av dem


Då var det dags. Rune lossar förtöjningen.

Landgången tas in

Sen åkte POLAR EXPLORER på sin första isbrytarsafari med en gäng förväntansfulla turister.
tisdag 20 december 2016

Hamnisbrytare vintern 2016-2017

I vinter blir det VALKYRIA som får nöjet att assistera i Karlsborg. VIKINGEN har avslutat sin säsong och VALKYRIA kom in i dag för att ta över.


fredag 16 december 2016

Turisttrafik i Karlsborg, del 3 (Axelsvik)

Då var det äntligen dags för premiär för isbrytarsafarin. Efter en del turer blev det då oljekajen i Axelsvik som gäller. POLAR EXPLORER (PE) kom till Axelsvik tidigt i morse


Turisterna kom också. Tre finska bussar med förväntansfulla turister. Det blev många selfies och gruppfoton med PE i bakgrunden. Det såg att vara många utomeuropeiska besökare.


Tyvärr blev det ingen tur med PE idag. Alla certfikat blev inte klara i tid, båten har bytt flagg från Bahamas till svensk flagg, hemmahamn är nu Piteå. Antagligen måste då certifikaten "försvenskas"På Transportstyrelelsens hemsida kan man läsa bl.a.

"För ett fartyg som är inköpt från utlandet kan i det enskilda fallet befintlig rapport över ett krängningsprov godtas, förutsatt att fartyget inte förändrats på ett sätt som inverkar på fartygets stabilitet och flytbarhet. Fartyget ska vägas i samband med inköpet. Om det vid denna vägning visar sig att fartygets egenvikt förändrats med mer än 2 % eller att långskeppstyngdpunkten har flyttats mer än 1 % av fartygets längd jämfört med det som anges i rapporten från krängningsprovet, ska ett nytt krängningsprov utföras. "

Problemet är enligt uppgift att Transportstyrelsen krävt att PE ska vägas för att de ska godkänna båten. Det kravet kom igår. Kortfattat görs en vägning enligt följande

"Alla fartyg ska kontrollvägas med fem års mellanrum. Egenvikten får avvika med högst 2 % jämfört med vikten fartyget hade vid leverans.
Egenvikt
Fartygets egenvikt är vikten av fartyget i färdigt skick och klart att tas i bruk. Vikten inkluderar ankare, kätting, trossar och wire enligt klassificeringssällskapens fordringar, all specificerad utrustning som möbler, servis, stoppning, köksinventarier, porslin, fasta och lösa navigationsinstrument, fullt utrustade verkstäder för maskinpersonal, elektriker och timmerman, huvud och hjälpmaskineri i servicetillstånd (vatten och olja i rörsystemen) samt reservdelar enligt klassificeringssällskapens fordringar.

Förbrukningsmaterial så som bränsle, färskvatten, ballastvatten, proviant, förråd m.m. räknas inte in i egenvikten och inte heller fartygets last, passagerare och besättning inklusive deras tillhörigheter. Egenvikten är alltså det tomma fartygets vikt.
Vägningen
Vägningen genomförs så att man noggrant mäter fartygets djupgående och då måste fartyget flyta fritt. I samband med detta gör man en inventering av fartyget och noterar alla vikter ombord som inte tillhör egenvikten. Samtliga vikter och tyngdpunkter noteras. Man måste även räkna antalet personer ombord vid vägningstillfället. En person anses väga 75 kg + 25 kg bagage för besättning och 15 kg bagage för passagerare.

Baserat på djupgåendemätningen kan man sedan beräkna fartygets totala volymdeplacement utifrån flytläget och räkna om det till viktdeplacement beroende på sjövattnets densitet. Sedan räknar man bort de avgående vikterna och får fram fartygets egenvikt."

Det är en hel del jobb med att väga ett fartyg men det går att få dispenser/uppskov i vissa fall. Det är klart att lagar och förordningar ska följas men tittar Transportstyrelsen på tidigare certifikat ser dom att PE var godkänd för 1000 ton last på däck så stabiliteten är nog inte sämre med 100 turister ombord. Vi får hoppas det löser sig.

Turisterna fick i alla fall titta på PE,gå ombord, göra en rundtur och sen gå över till ARCTIC EXPLORER som låg utanför. .
Nåväl, turisterna fick i alla fall en isbytartur med ARCTIC EXPLORER. Nu är ju inte isläget optimalt ännu så det kanske var bättre att använda AE den här gången.
 Förövrigt var det en fin dag med röd/rosa himmel, lagom kallt och vindstilla.

En sak jag hörde nere på kajen var att efter turen skulle turisterna till Kukkolaforsen för att äta. Den enda firmabil jag såg där ner var en med Kukkolaforsen logga på sidan. Det kan väl inte vara så illa att företagarna i Kalix låter dessa penningstinna turister passera kommunen utan att spendera en Dollar eller Yen.

söndag 30 oktober 2016

Turisttrafik i Karlsborg, del 2

Enligt uppgift har KIAB som äger Såg- och Fabrikskaj varit på besök och tittat på både Fabrikskajen och Oljekajen i Axelsvik. Förutom KIAB var det ett par personer som troligtvis kommer från företaget som vill anordna trafiken. 

Det kanske innebär att Kommunen insett att det inte går att använda Sågkajen för turisttrafiken med POLAR EXPLORER. 

Jag är ganska säker på att Fabrikskajen faller bort av ett antal olika orsaker

- Det blir stora problem att samordna turisttrafik med BillerudKorsnäs ordinarie skeppningsverksamhet

- Miljön på kajen är inte alltid lämplig för turister. Vid lågtryck och sydostvindar kommer både röken från fabriken och dammarna in över kajen.

- Sen har vi säkerhetsaspekten. BillerudKorsnäs har utrymningsplaner för olika händelser/olyckor inom fabriksområdet. En eventuell situation som kräver utrymning av hela eller delar av fabriksområdet blir rätt komplicerad om man har 160 gäster nere på kajen.

Om nu både Sågverkskajen och Fabrikskajen faller bort återstår bara gamla Oljekajen i Axelsvik. Jag har sökt uppgifter om farleden in dit fortfarande är i bruk och hittar inget annat än att den borde gå att trafikera. 


Även om kajen i Axelsvik inte är speciellt stor är den fullt tillräcklig för ändamålet. Jag har inga exakta siffror på hur lång den är man jag tror den är ca 60 meter.
Det är ju naturligt vis en del praktiska saker som måste lösas, det måste väl ordnas en säker gångväg ned till kajen. Under vintern måste ju snöröjning och halkbekämpning på väg och kaj ordnas men det borde vara saker som går att lösa med rimliga kostnader.

Antagligen måste båten också ha tillgång till landström mellan resorna. Färskvatten går att bunkra vid Fabrikskajen vid behov.

Om det blir Axelsvik kommer det att brytas upp en isränna dit. Det kanske blir lite besvärligare för en del att ta sig ut med skoter men det är nog något man får ta om man vill ha igång verksamheten.

 
Det kanske är läge för Baskeriborna att börja fundera på hur byn drar mest nytta av en eventuell trafik